Rechercher

Le temps du renouveau !

Mis à jour : mars 23

Ce changement va en bouleverser plus d’un…


“Brussels Food Business Center“ devient “BeCook!“. Un nouveau nom qui reflète nos valeurs autour de cet esprit de communauté et de notre accompagnement.


Au travers de cette évolution vers “BeCook!”, nous désirons accorder plus d’importance aux facteurs de succès de vos projets Food. Ce changement signifie une offre élargie et de nouveaux services grâce à l’expertise développée depuis 3 ans. Notre service cokitchen tient toujours et nous mettons à votre disposition un atelier durable d’espaces individuels et professionnels de cuisine, ouverts 24h/7j, pour les entrepreneurs et futurs détenteurs de projets food.


Concernant nos nouveautés, nous proposons des services de coaching, consulting et digitalisation.


Des séances de coaching dans le domaine de la gestion et dans les processus de production pour vous accompagner dans l'élaboration de votre business plan et dans la conception d’un plan d’hygiène optimal. “BeCook!“ vous aidera à anticiper et à résoudre vos erreurs en vue d’augmenter votre production de manière efficace et ainsi améliorer la rentabilité de votre projet.


Profitez de notre expertise en consulting, selon la méthode 6-steps ! “BeCook!” vous propose, d’un côté, une Consultance Production guidée par Sara Dirkx, cofondatrice et gérante. Cette dernière vous guide dans l’amélioration des process de fabrication. De l’autre côté, Philippe Thewissen, cofondateur et gérant de BeCook!, il vous propose une Consultance Business afin d'établir une stratégie d'affaires et d'améliorer votre performance.


De nos jours, le secteur du food a besoin de se digitaliser afin de s’améliorer et d’augmenter sa visibilité ce qui permettra d’optimiser la performance et ainsi d'améliorer le développement de votre entreprise. Nous possédons des outils qui vous permettront de gérer votre activité food facilement et avec efficacité. Cela vous permettra également de planifier et d’obtenir des rapports de sécurité alimentaire, de surveiller l'exécution de ces tâches et de gérer vos commandes en ligne avec une grande facilité et de manière super efficace.


Curieux ? Allez vite checker notre nouveau site web : www.becook.be !


-----------------------------------------------------------------


Deze wijziging zal meer dan één van streek maken...


"Brussels Food Business Center" wordt "BeCook!". Een nieuwe naam die onze waarden rond deze gemeenschapszin en onze steun weerspiegelt.Door deze evolutie naar "BeCook!", willen we meer belang hechten aan de succesfactoren van uw voedselproject. Deze verandering betekent een uitbreiding van het aanbod en nieuwe diensten dankzij de expertise die de afgelopen 3 jaar is ontwikkeld. Onze cokitchen service draait nog steeds en wij bieden u een duurzame atelier van individuele en professionele keukenruimtes, 24/7 open, voor ondernemers en toekomstige eigenaars van voedselprojecten.


Wat onze nieuwe diensten betreft, bieden wij coaching, consultancy en digitalisering aan.


Coachingsessies op het gebied van management en productieprocessen om u te ondersteunen bij de ontwikkeling van uw businessplan en bij het opstellen van een optimaal hygiëneplan. "BeCook!" helpt u te anticiperen op uw fouten en deze op te lossen om uw productie efficiënt te verhogen en zo de rentabiliteit van uw project te verbeteren.


Profiteer van onze adviesexpertise, volgens de 6-stappenmethode! "BeCook!" biedt enerzijds een Productie Consultancy aan onder leiding van Sara Dirkx, medeoprichtster en zaakvoerster. Zij begeleidt u bij het verbeteren van uw productieprocessen. Anderzijds biedt Philippe Thewissen, medeoprichter en zaakvoerder van BeCook! u een Business Consultancy aan om een bedrijfsstrategie uit te werken en uw prestaties te verbeteren.


De voedingssector moet tegenwoordig worden gedigitaliseerd om zijn zichtbaarheid te verbeteren en te vergroten, waardoor de prestaties kunnen worden geoptimaliseerd en de ontwikkeling van uw bedrijf kan worden verbeterd. Wij hebben tools waarmee u uw levensmiddelenbedrijf gemakkelijk en efficiënt kunt beheren. Het stelt u ook in staat om voedselveiligheidsrapporten te plannen en te verkrijgen, de uitvoering van deze taken te volgen en uw online bestellingen met groot gemak en efficiëntie te beheren.


Nieuwsgierig? Kijk snel op onze nieuwe website: www.becook.be !

15 vues0 commentaire