Rechercher

Joyeux nouvel an Chinois à tous !

Mis à jour : mars 23Dans le monde de l'entrepreneuriat, il est important de s’imprégner de toutes les cultures du monde pour pouvoir devenir un entrepreneur efficace et polyvalent. D’ailleurs, aujourd’hui est un jour très spécial car il s’agit du nouvel an chinois ! C’est pour cette raison que nous voulons vous présenter l’une de ces cultures qui est l'entreprenariat chinois.


De nos jours, l’entreprenariat chinois se reflète au travers de nombreuses qualités telles que la capacité d’adaptation, l’anticipation, un état d’esprit optimiste, un sens développé du relationnel ainsi qu’une vision constante sur l’avenir.

Il existe de nombreux profils d’entrepreneurs chinois qui ont eu des parcours professionnels remarquables. C’est pour cela que nous profitons du nouvel an chinois pour vous présenter 2 types de profils intéressants afin que vous puissiez peut-être vous identifier à l’un d’eux et vous en inspirer.

  • Entrepreneur parti de zéro et qui n’a jamais suivi de cursus scolaire. Cette situation ne l’a pas empêché d’être travailleur et visionnaire. Au contraire, cela lui a même permis de devenir une personne autodidacte et de développer sa capacité d’adaptation en permanence.

  • Issu de la génération Y, Il est complètement à l’aise avec l’utilisation du web, des loisirs et du divertissement. Il est rêveur et désireux d’apprendre. S’il en a l’occasion, il partira à l'étranger pour pleinement développer ses connaissances et entreprendre de nouveaux projets.

En Chine, l’entreprenariat est extrêmement centré autour du désir d’apprendre et de la flexibilité. Étant fort patriotiques, les entrepreneurs chinois veulent participer à la croissance de leur pays.


________________________________________________________________________


In de wereld van het ondernemerschap is het belangriom je onder te dompelen in alle culturen van de wereld om een doeltreffende en veelzijdige ondernemer te worden. Het is trouwens een héél bijzondere dag, want vandaag het is het Chinees Nieuwjaar! Daarom willen wij u laten kennismaken met één van deze culturen, namelijk het Chinese ondernemerschap.


Tegenwoordig wordt Chinees ondernemerschap weerspiegeld door vele kwaliteiten zoals aanpassingsvermogen, anticipatie, een optimistische gemoedtoestand, een sterk gevoel van relatie en een voortdurende visie op de toekomst. Er zijn veel profielen van Chinese ondernemers met opmerkelijke loopbaantrajecten. Daarom genieten wij het Chinees Nieuwjaar om u 2 soorten interessante profielen voor te stellen, zodat u zich misschien met een van hen kunt identificeren en erdoor geïnspireerd kunt raken.

  • Ondernemer die vanaf nul begonnen is en nooit een schoolprogramma heeft gevolgd. Deze situatie weerhield hem/haar er niet van om hardwerkend en visionair te zijn. Integendeel, het stelde hem/haar zelfs in staat een autodidact te worden en zijn aanpassingsvermogen voortdurend te ontwikkelen.

  • Afkomstig van de Y-generatie, voelt hij/zij zich helemaal vertrouwd met het gebruik van internet, vrije tijd en entertainment. Hij/zij is dromer en leergierig. Als hij/zij de kans krijgt, gaat hij/zj naar het buitenland om zijn kennis volledig te ontwikkelen en nieuwe projecten te ondernemen.

In China is ondernemerschap gecentreerd rond het verlangen om te leren en flexibiliteit. Omdat Chinese ondernemers erg patriottisch zijn, willen zij deelnemen aan de groei van hun land.


Source

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2017-6/l-entrepreneuriat-chinois-un-destin-inedit.html?item_id=3598&fbclid=IwAR0lCC6P6pcD-oCRqFBNKsLOoMX0MfWmw1SbmD7S2qWzE441IGVo5atD24g

6 vues0 commentaire